• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/annebabaokulu
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905327001004
  • https://www.instagram.com/matematikkafe
TRANSLATE
DESTEK OL
ÜYELİK GİRİŞİ
REKLAM ALANI-1

MATEMATİK DÜNYASI
EĞLENCELİ MATEMATİK
OKUL BAŞARISI
SİTE HARİTASI
ZİYARET BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi13
Bugün Toplam935
Toplam Ziyaret2216376

Karikatürlerin matematik öğretiminde kullanımı!

karikaturleri matematik ogretiminde kullanmak


SUNUM:

1. KARİKATÜRLERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI

2. KARİKATÜR NEDİR, NERELERDE KULLANILABİLİR?

3. KARİKATÜR, ÇİZGİ, İLE MİZAH YAPMA SANATI OLARAK TANIMLANIR.

Karikatür; çizgi ile mizah yapma sanatı olarak tanımlanır. Gazetelerde, dergilerde, TV’de, sergilerde, reklam afişlerinde, tişört ya da bir paket ambalajı v.b. şeylerde görülen, bazen gülünüp geçilen, bazen üzerinde tartışılan, düşünülen, izleyene yönelik bir iletişim aracıdır. Karikatür, haber verir, karikatür, eleştirir, karikatür, eğlendirir, karikatür, eğitir.
 
4. EĞİTİMDE KARİKATÜRÜN YERİ NEDİR?

5. KARİKATÜR İSTENİRSE EĞİTİM ÖĞRETİMİ İLGİNÇ HALE GETİREBİLİR.

Karikatür; istenirse eğitim- öğretimi ilginç hale getirebilir. Karikatür görseldir (göze hitap eder), sevimlidir, ilgi çekicidir, üzerinde tartışma fırsatı yaratılabilecek bir malzemedir. Karikatür gibi bir görsel yardımcı, eğitimcinin yazı tahtası üzerindeki işini fazlasıyla kolaylaştıracaktır.

6. Bir derste belli bir konu işlenirken giriş bilgileri olarak sunulan genel açıklamalarda veya konuya başlangıç noktası olarak yapılan girişlerde karikatür bir dikkat çekici araç olarak kullanılabilir. Bu, derste bir gülme olayı yaratacaktır ancak bu gülme ciddiyetsizliğin verdiği ortamın yaratılması anlamında değil aksine öğrenmeye doğru kişiyi çekme olayıdır.
 
Tüm eğitimciler bilir ki bir dersin iyi öğrenilmesi ders atmosferi ile doğrudan ilgilidir. Karikatürle derste gülümsemeli bir atmosfer yaratılarak, kuru kuruya anlatılan dersten daha başarılı olması sağlanacaktır.

7. Karikatürler üzerine yapılan bazı araştırmalardan yararlanarak karikatürlerin eğitim amaçlı kullanım alanlarını okuma becerilerini geliştirme (Demetrulias, 1982), kelime becerisini geliştirme (Godstein, 1986), problem çözme (Jones, 1987), düşünme becerilerini (De Fren, 1988) geliştirme, motivasyon sağlama (Heintzmann, 1989), karmaşıklıkları giderme (Naylor &McMurdo, 1990), herkesçe doğruluğu kabul edilmiş bilimsel bilgilerin detaylandırılması (Guttierrez & Ogborn, 1992), bilimsel düşünceleri ulaşılabilir kılmak (Peacock, 1995) biçiminde özetlemektedirler.

8. MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜR

Matematik dendiğinde bir çok insanın aklına öğrenim hayatını zehir eden bir ders ve başarısız olunacağı kesin gözüyle bakılan sınavlar gelmekte ve bu olumsuz kanı mezun olduktan çok sonra dahi tüm yaşama yayılacak şekilde sürmektedir.
9. Özellikle küçük yaşlarda matematik dersinin öğretimine somut deneyim ve işlemlerden de başlansa, zihinsel bir sistem olarak soyut düşünmeye yönelik olması çeşitli öğretim kademelerinde öğrencilerin en çok korktuğu ve başarısız olduğu bir ders olarak kabul edilmesine yol açmıştır (Uman, 1996).

10. Matematik öğretiminde başarının arttırılması etkili ve nitelikli bir matematik öğretimin gerçekleştirilmesi için matematiğe karşı var olan korku, kaygı ve olumsuz tutumların azaltılması ve giderilmesine yönelik alternatif öğrenme araçlar vardır. Bunlardan biri de karikatürlerdir.

11. Çocuklara sevdikleri bir şeyi öğretmek daha kolaydır. Bu yüzden matematiğe karşı tutum matematik eğitiminde çok önemlidir (Erktin ve Nazlı çiçek, 2002). Karikatürün mizahi yönünün olması sürekli eğlence arayışı içinde olan çocukların ilgisini çeker. Derslerde sıkılmalarını engelleyerek daha uzun süre konsantre olmalarını, zor olduğunu düşündükleri ve sevmedikleri matematik dersini sever duruma gelmelerini sağlar. Bu nedenlerden dolayı karikatürün eğitimde ve matematik dersinde kullanımı göz ardı edilemez.

12. Mizah ile matematik yapmak matematiği daha kolay, kullanışlı, anlamlı ve günlük hayatta kullanılabilir kılmaktadır.
 
* Karikatürlerin eğlenceli olması rahat düşünmeyi ve matematikle daha ilgili olmayı sağlar.

* Her şeyin içerisinde biraz mizahın yer alması onların hatırlanmasını kolaylaştırır.

* Matematik çalışmaktan nefret eden insanlar için karikatürler yararlı ve eğlencelidir.

13. Karikatürlerin matematik ile etkileşimini göz önünde bulundurarak şu şekilde sınıflandırabiliriz:

1. Eğlence ve Dikkat Çekme Yönü Öne Çıkan Karikatürler

Bu tür karikatürler genellikle matematiğe ve matematikçilere karşı var olan düşüncelerin, yargıların daha çok abartılı halleri ve hiciv edilebilecek yönlerinin işlendiği karikatürlerdir. Güldürme ve eğlendirme amacı ön plandadır.

14. 2. Tartışma, Beyin Fırtınası, Araştırma ve Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürlerle Öğretim

Bu tür karikatürlerde matematiksel olgulara, kavramlara, ilke ve genellemelere ilişkin kritik noktaların üzerinde durularak onlar hakkında görünenden öte olan anlamların farkına varılması ve üzerinde düşünülerek akıl yürütülmenin sağlaması hedef alınmaktadır.

15. 3.Kavram Karikatürleri

Kavram karikatürleri yapısal açıdan bilinen karikatürlerden farklı bir formatta olup içerisinde mizahi ve abartılı unsurları barındırmamasına karşın, olay ve karakterlerin çizgiler ile anlatılıyor olması onlara karikatür özelliği yüklemektedir.

Genellikle üç ya da daha fazla karakterin günlük bir olay hakkında karşılıklı soruları ya da fikirleri konuşma balonları biçiminde sunulmaktadır. Karikatürlere konu olan günlük olaylar matematik konularının uyarlamaları biçimindedir.
 
16. Her üç tür karikatürde;
 
Birinci tür; öğrenmeye dönük motivasyonu arttırmada, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirilmesinde, matematiğe karşı duyulan korku ve kaygıların azaltılmasında etkili bir biçimde kullanılabilirken;

İkinci tür; karikatürler özellikle dikkati toplamada, kısa süreli beyin jimnastiği yaptırmada, konu, kavram ya da ünite ile ilgili merak uyandırmada,

Üçüncü tür; karikatürler ise tartışma ve beyin fırtınasının planlandığı derslerde, kavram yanılgılarının belirlemesinde, bir alana ilişkin teorik bilgilerin yeniden ve derinlemesine yapılandırılmasında, öğrenme isteğinin sınıf ve hatta okul dışına taşınmasında, araştırma yapma alışkanlığının kazandırılmasında ve öğrenciler ile öğretmen arasında doğal bir iletişimin kurulmasında kullanılabilir.

19. Karikatürlere Ait Etkinlik Örneği

Bu kazanımı anlatmak için ip çekme oyunu kullanılmıştır. Karikatürde piknik yapan iki çocuk sayı doğrusu şeklinde bir ipi çekmektedirler. Biri (-3) sayısından ipi tutarken diğeri (+2) sayısından ipi tutmaktadır. Piknik eşyaları da ayrı ayrı tam sayıları göstermektedir. Bu karikatürdeki amaç; örgencinin pozitif ve negatif tam sayıları açıklamasını sağlamaktır. Sayı doğrusuna tam sayıları yerleştirmesi için de piknik alanının yapıldığı ormandan hareket edilerek çeşitli hayvanlara tam sayı olarak numaralar verilmiştir. Papağanın sorduğu sorularla da etkinlik zenginleştirilmiştir.

20. PİKNİK MACERAMIZ ETKİNLİĞİNİN UYGULANMASI

PİKNİK MACERAMIZ ETKİNLİĞİNİN KARİKATÜRÜ

21. Problemlerden bir diğeri ise; zirveye tırmanmaya çalışan bir dağcının hikâyesini anlatmaktadır. Çizilen karikatürde dağcının dinlendiği ve belirli dakikada belirli bir mesafeyi tırmandığı bilgileri verilmiştir. Bu problem hakkında farklı düşünen üç öğrenci çizilmiştir. Hangisinin doğru düşündüğünü öğrencilerin bulması istenmiştir. Bu etkinliğin amacı; farklı çözüm yöntemleri verilen bir problemin doğru çözümünü bulmak ve eğer varsa kendi çözüm yöntemlerini ortaya çıkarmaktır

22. ZİRVEYE ULAŞMAK ETKİNLİĞİNİN KARİKATÜRÜ

ZİRVEYE ULAŞMAK ETKİNLİĞİNİN UYGULAMASI

23. Diğer bir etkinlik örneğinde ise zayıflamaya çalışan bir anne ile onun zayıflamasına yardımcı olan kızının arasında geçen diyalogları anlatan birbiriyle ilişkili iki karikatür kullanılmıştır. Karikatürde yine tam sayılarda çarpma işlemi göz önünde bulundurulmuştur. Öğrencilerin eğlenmelerini sağlamak için diyaloglarda mizah diline yer verilmiştir. Sorularla desteklenen bu karikatürdeki amaç; öğrencilerin tam sayılarla çarpma işlemini yapmalarını sağlamaktır.

24. ZAYIFLAMAK KOLAY MI ETKİNLİĞİNİN UYGULAMASI

ZAYIFLAMAK KOLAY MI ETKİNLİĞİNİN KARİKATÜRLERİ

25. ÖNERİLER

Aslında matematiği eğlenceli hale getirmek ve öğrencilerin ilgisini çekmek çok da zor değildir. Önemli olan öğrenciye başarıyı yaşatmak, matematik yapabildiğine inandırmak ve tutumunu olumlu yönde değiştirerek matematiğe karşı olan ilgisini arttırmaktır. Bu konuda gerek devletin yaptığı çalımsalar, gerekse öğretmenlerin kendi çabaları sonucunda olumlu gelişmelerin ortaya çıkması sevindiricidir. Matematik dersinin farklı konularının öğretimi üzerine yapılan çoğu araştırma yeniliklerin habercisidir. Bu araştırma, öğretmenler için matematik öğretiminde alternatif bir yöntem sağlamaktadır.
 
26. Uygulama Süreci ile ilgili öğrencilerin, karikatürler hakkındaki görüşleri alınmıştır.

27. ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÖNERİLER

Öğretmenlerin matematik konularını anlatmakta ya da yeni programa ayak uydurmakta karşılaştıkları güçlükleri yenmeleri için hizmet içi eğitim kursları ya da aktif öğrenme seminerleri verilmelidir.

Bir sınıfta farklı yöntemler ile öğrenen öğrencilerin olduğu unutulmamalı ve görselliğin öğrenmedeki ve hatırlamadaki etkisi asla göz ardı edilmemelidir.

28. Matematik dersinin zor ve öğrencinin kendini kapattığı bir ders olduğu düşünülürse öğrencinin ilgisini derse çekmenin ne kadar önemli ve bunun başarının birinci ilkesi olduğu üzerinde durulmalıdır.

Derslerde hazır görseller kullanılacağı gibi, öğrencilerin öğrendikleri konular hakkında kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayacak etkinliklere de yer verilmelidir. Resim çizmeleri, hikâye anlatmaları, şiir yazmaları bunun için iyi birer örnek oluşturabilir. Öğretmenler bu etkinliklerden yararlanabilmelidir.

ŞEHRİBAN AY ARIKAN, EBRU DAĞLI, İSMİNUR SERTTAŞ, SÜMEYYE BETÜL NAMAL

KAYNAK: slideplayer.biz.tr/slide/3844034/
 
 
 
 
 
1777 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın