Eğitim İmecesi

  • https://www.facebook.com/istanbulmatematikkafe/
  • https://twitter.com/MatematikKafe
  Galeri

  OBEB OKEK

  matematikkafe.com

  EBOB EKOK
  OBEB (VEYA EBOB)- OKEK (VEYA EKOK)

  A. Ortak Katların En Küçüğü (OKEK)
  iki ya da daha fazla doğal sayının ortak katı olan doğal sayılardan en küçüğüne, bu sayıların ortak katlarının en küçüğü (OKEK) denir.

  B. Ortak Bölenlerin En Büyüğü (OBEB)
  iki ya da daha fazla doğal sayının her birini tam bölen sayıların en büyüğüne. bu sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü (OBEB) denir.

  Özellikler

  1) A ve B aralarında asal iki doğal sayı ise OKEK (A, B) = A.B dir.

  2) A ve B doğal sayıları için A < B ise OBEB (A, B) < A < B < OKEK (A, B) dir.

  3) A ve B doğal sayıları için A. B = OBEB (A, B). OKEK (A, B) dir.

    İkiden fazla pozitif tam sayının çarpımı, bu sayıların OBEB i ile OKEK inin çarpımına eşit olmayabilir.

  4) Karşımıza çıkan OBEB ve OKEK sorularında küçük parçalardan büyük parçalar oluşturuluyorsa OKEK; büyükten eşit ve küçük parçalar oluşturuluyorsa OBEB kullanılır.

  PRATİK YOL: a ile b aralarında asal ise, OBEB (a;b)= 1
  Benzer şekilde, a, b, c ardışık üç doğal sayı ise, OBEB (a;b;c) = 1 dir.

  Örnekler

  1) iki doğal sayının OKEK i 168, OBEB i 7 dir. Bu sa¬yılardan biri 56 ise, diğer sayı kaçtır? (C:21)
  2) Ortak katların en küçüğü 30 olan farklı iki sayının toplamı en çok kaçtır? (C: 45)
  3) a, b, c sayma sayıları, K= 5a+4=13b+12=19c+18 olduğuna göre en küçük K sayısı nedir?
  Çözüm: (5,13,19)ekok=1235 ve K=1235-1=1234

  Hazırlayan: matematikkafe.com

  Diğer konular için tıklayınız


  Yorumlar - Yorum Yaz